HELSENORGE

Kurs i helsepedagogikk 2023

Jobbar du med lærings- og meistringskurs, eller har du ønskje om å starte opp eit kurs for dine pasientar? Målgruppa er alle som bidreg inn i eit lærings- og meistringskurs som enten kursleiar, erfaren brukar eller fagperson

OM KURSET

Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde inviterer til kurs der du kan få ny inspirasjon og kunnskap om: 

- Korleis planlegge og gjennomføre eit lærings- og meistringskurs
- Korleis og kvifor involvere brukarrepresentantar
- Pedagogiske metodar og verktøy

Målgruppe: 
Alle som bidreg inn i eit lærings- og meistringskurs som enten kursleiarerfaren brukar eller fagperson i spesialisthelsetenesten eller kommunalt. 

Tid:

Ikkje satt dato enda. 

Påmelding til: 
nina.merete.johnsen.midtbo@helse-forde.no.
Meir info om påmeldingsfrist kjem når dato for kurset er satt. 

Kurset er kostnadsfritt.

Program:
Programmet kjem når kurs dato er satt. 


Fann du det du leita etter?