HELSENORGE

På stø kurs mot gode Lærings og meistringstilbod

Jobbar du med dette eller har du eit ønske om å starte opp eit kurs for pasientane dine?

Målgruppa er alle som bidreg inn i eit lærings- og meistringskurs som enten kursleiar, erfaren brukar eller fagperson

OM KURSET

 Få ny inspirasjon og kunnskap om: 

- Korleis planlegge og gjennomføre 
        eit lærings- og meistringskurs
- Korleis og kvifor involvere brukarrepresentantar
- Pedagogiske metodar og verktøy
-       Korleis fremme helse og meistring

Målgruppe: 
Alle som bidreg inn i eit lærings- og meistringskurs som enten kursleiarerfaren brukar eller fagperson i spesialisthelsetenesten eller kommunalt. 


Påmelding til: 
nina.merete.johnsen.midtbo@helse-forde.no.


Kurset er kostnadsfritt.
Fann du det du leita etter?