Diaré, infeksiøs diaré

Behandlingsprogram,

Infeksiøs diaré er infeksjon i tarmen som skylles virus eller bakterier. Infeksjonen gir vanntynn og hyppig avføring. Oppkast og magesmerter er vanlig, det samme er tørste. Urinen kan bli svært konsentrert og derved mørk, fordi væsketapet gjør deg uttørret. Den viktigeste behandlingen er å få i seg nok væske. Noen ganger kan det være nødvendig med intravenøst væsketilskudd, og ved noen bakterieinfeksjoner det også nødvendig med antibiotikakur.

Les meir om Diaré
Informasjon frå helsenorge.no

Diaré

Diaré går som oftest over av seg selv etter noen dager. Legemidler brukes i noen tilfeller. Du bør kontakte lege hvis du blir veldig syk.

Diaré er løs, ofte vanntynn og hyppig avføring. Denne informasjonen omhandler diaré som skyldes en bakterie- eller virusinfeksjon.

Årsaker til diaré

Diaré som er forårsaket av en bakterie- eller virusinfeksjon kalles på fagspråket enteritt eller gastroenteritt. Mikrobene kan komme fra infisert vann, mat eller via en annen person med diaré.

Smitte fra person til person skjer for eksempel ved at du berører noe som den syke også har tatt på, før du tar deg til munnen. Da overføres mikroskopiske deler av den sykes avføring. Dette kalles på fagspråket fekal-oral smitte - som betyr "avføring til munn"-smitte. Ved å vaske hendene godt når du har diaré, kan overføring av smitte hindres.

En annen vanlig smitttevei er at man får i seg forurenset mat eller drikke.

Folk får også ofte diaré på reiser i utlandet. Derfor kan det være hensiktsmessig å ta med diarémedisiner til enkelte reisemål.

Les meir om Løs mage? (helsenorge.no)

Innleiing

Mikrobene som årsaker infeksiøs diaré, kan komme fra infisert vann, mat eller via en annen person med diaré. Viktigeste måte å forebygge smitte, er god håndhygiene.

Det er anbefalt å kontakte lege om diaréen er så kraftig at du ikke klarer å få i deg nok mat og drikke. Hvis du har feber og dårlig allmenntilstand, ved blod i avføringen, om diarésykdommen ikke gir seg i løpet av en uke eller ved nylig utskrivelse fra sykehus. Å tilføre kroppen tapt væske, er den viktigeste behandlingen, men ved noen bakterielle infeksjoner i tarmen, er det også anbefalt antibiotika. Avføring må da dyrkes for å bestemme om det er en bakterieinfeksjon.

Evaluering av infeksiøs diaré vil som regel inneholde både en samtale med undersøkelse av kroppen, en gjennomgang av sykehistorien og tidligere sykdommer, blodprøver og målinger av puls og blodtrykk, samt avføringsprøver.

Tilvising og vurdering

Fastlege eller legevakt kan hjelpe pasienten med å vurdere om det er nødvendig med innleggelse ved sykehus for å tilføre kroppen væske, og de kan også ta avføringsprøve for å dyrke eventuelle bakterier som kan gi tarminfeksjon.

1. Utgreiing

Utredning ved sykehuset inkluderer gjennomgang av sykehistorien på nytt med vekt på tidligere sykehistorie, symptomer og klinisk undersøkelse.

I utgangspunktet er kroppsundersøkelse, blod og avføringsprøver, samt sykehistorie tilstrekkelig for å vurdere behandling. Ved noen tilfeller, eller ved usikker diagnose, kan det være aktuelt med røntgenundersøkelse, eller endoskopisk vurdering.

Behov for væsketilskudd vil vurderes umiddelbart. Svar på avføringsprøve tar noen dager før det er klart.

Legg til enkeltutredninger:

2. Behandling

Behandling av infeksiøs diaré vil avhenge av hvor mye væske pasienten har tapt, og om det foreligger andre sykdommer som gjør at pasienten trenger ytterligere oppfølging. Antibiotikabehandling er aktuelt ved noen bakterielle infeksjoner i tarmen.

Enkeltbehandlinger /metoder som inngår i behandlingen:

  • Væskebehandling - bør beskrives kort, kan dere gjøre dette?
  • Antibiotikabehandling - bør beskrives kort, kan dere gjøre dette? 

Væskebehandling vil ta alt fra en dag til noen dager, avhengig av graden av væsketap. Antibiotikabehandling vil ofte startes ved sykehus, og kan avsluttes hjemme med antibiotika-tabletter.

3. Oppfølging

Oppfølging etter innleggelse ved sykehus kan gjøres via fastlege.

Om du er ansatt i helsevesenet eller som kokk, er det egne regler for hvor lenge du må være vekke fra jobben, og i noen tilfeller trengs det kontrollprøver for å bekrefte at du er smittefri.

Pasient kan kontakte fastlege ved løs avføring, eller legevakt.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.