Psykiatrisk klinikk - DPS døgn

Vi tilbyr behandling av psykoser, depresjonar, bipolare lidingar, angstlidingar og eteforstyrringar med meir. DPS døgn tek imot pasientar til både frivilleg og tvungen psykisk helsevern. Vi vil saman med deg planleggje den behandlinga som er best mogleg tilpassa dine behov og ressursar.

Les meir om Psykiatrisk klinikk - DPS døgn

Psykiatrisk klinikk - DPS døgn

Psykiatrisk klinikk er distriktspsykiatrisk senter for kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn; Bremanger, Flora, Naustdal, Jølster, Førde, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad, Solund, Høyanger, Balestrand og Gulen.

Vi har sengepostar i Førde og på Tronvik.

Kontakt

Telefon
Førde: 57 83 94 98 - Tronvik: 57 71 43 30
E-post
Tronvik
Besøksadresse
Kyrkjebø(Google maps)
6995 Kyrkjebø
Telefon
57 71 43 00
​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​