HELSENORGE

Smertepoliklinikk

Tverrprofesjonelt tilbod til pasientar med langvarige ikkje maligne smerter.

Vi skal yte tenester til pasientar med smerteplager med kronisk preg, eller fare for kornifisering med målsetting om å lindre smerter og/eller gi betre smertemestring. Tilbodet vert tilpassa den einskilde sitt behov, med tilbod om systemisk arbeid og ambulante tenester.

Fann du det du leita etter?