Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i Helse Førde

Koordinerende eining for habilitering og rehabilitering er ein funksjon som organisatorisk er lagt til medisinsk klinikk, men med virkeområde på tvers av klinikkane i Helse Førde. Rådgjevarstillinga i Koordinerande eining, Helse Førde har ein bindeleddsfunksjon til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Film om koordinator og individuell plan

Nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator


Regionalt Møteplass-webinar 2021 - 2. november

I år, som i fjor, erstatta vi dei årlige Møteplassane i føretaksområda med eit felles webinar.  Sjå førebels program nedanfor.

Dette er Møteplassen

Det er etablert eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Førde.

​​​​​​​​​Ulike aktivitetar som felles fagdagar, prosjektarbeid og arrangement vert invitert til under fanenamnet Møteplassen.

Gjennom samarbeid med regional koordinerande eining i regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak.

Program og påmelding Møteplassen 2021​ 

Fagnettverk innan habilitering og rehabilitering ("Møteplassen")


Presentasjonar frå Møteplassen 2021 blir lagt her i etterkant av w​ebinaret.​


 
 

Kontaktinformasjon 

Maria Ljunglöf
Rådgjevar, Koordinerande eining Helse Førde HF
57839872/41489399


Fann du det du leita etter?