HELSENORGE
nettverk

Møteplassen innan habilitering og rehabilitering

Møteplassen er eit kontaktnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Førde.

 

Gjennom samarbeid med regional koordinerande eining i regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak.Kontaktnettverket skal vere eit fagleg nettverk og det skal ha eit forum for informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommunar og spesialisthelsetenesta, kalla «Møteplassen».​

Hovudformål med møteplassen er å leggja til rette for samhandling mellom koordinerande einingar og aktuelle samarbeidspartnarar for utveksling innan habilitering og rehabilitering.

Med utgangspunkt i regional koordinerende enhet har vi lik struktur og organisering av møteplassene i Helse Vest.

Samarbeidsavtale​


Regionalt Møteplass-webinar 2021 - 2. november

I år, som i fjor, erstatta vi dei årlige Møteplassane i føretaksområda med eit felles webinar.  Sjå førebels program nedanfor.


Program Møteplassen 2021​ 

Fagnettverk innan habilitering og rehabilitering ("Møteplassen")


Presentasjonar frå Møteplassen 2021:

Status, oppfølging og tiltak etter evaluering av opptrappingsplanen for habilitering og rehablilitering Sigrunn Gjønnes (PDF)

Presentasjon Kinn Trude Gulbranson (PDF)

Presentasjon Sandnes kommune Møteplassen (PDF)

Møteplassen hab rehab november 2021 Baard Christian Schem (PDF)

Møteplassen hab rehab november 2021 Koordinatorordninga Hilde Rudlang (PDF)

Koordinator HABU Mette Lise Sørland (PDF)

 
 

​ 
 
 
 
 


Fann du det du leita etter?