HELSENORGE

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i Helse Førde

Koordinerende eining for habilitering og rehabilitering er ein funksjon som organisatorisk er lagt til medisinsk klinikk, men med virkeområde på tvers av klinikkane i Helse Førde. Rådgjevarstillinga i Koordinerande eining, Helse Førde har ein bindeleddsfunksjon til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

​Konta​​​ktinformasjon 

Maria Ljunglöf
Rådgjevar, Koordinerande eining Helse Førde HF
Telefon: 57 83 98 72
Mobil: 414 89 399​

For spørsmål om habilitering og rehabilitering, ring ReHabiliteringstelefonen 800 300 61,
kvardagar mellom kl. 09:00 – 15:00

Fann du det du leita etter?