HELSENORGE

Ergoterapi og velferdsteknologi

Vår kjernekompetanse er utgreiing og behandling/trening retta mot funksjonar som er grunnleggande for å meistre samansette aktivitetar i dagleglivet.

Fann du det du leita etter?