HELSENORGE

Samhandling og tverrprofesjonelle tenester

Vi arbeider ut frå ei heilskapleg tilnærming der vi legg til grunn at både fysiske, psykiske og sosiale faktorar heng saman og kan påvirke kvarandre gjensidig, både i kvardags- og arbeidsliv.

Fann du det du leita etter?