Koordinerande eining for hab. og rehab. i Helse Førde

Koordinerende eining for habilitering og rehabilitering er ein funksjon som organisatorisk er lagt til medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret, men med virkeområde på tvers av klinikkane i Helse Førde. Rådgjevarstillinga i Koordinerande eining, Helse Førde har ein bindeleddsfunksjon til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Film om koordinator og individuell plan

Nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator


Regionalt Møteplass-webinar 2020 - 21. oktober

I år har vi erstatta dei årlige Møteplassane i føretaksområda med eit felles webinar med samhandling som sentralt tema. Sjå program nedanfor.

Møteplass-webinaret er gratis, men krev påmelding av deltakarar og føredragshaldarar. 
Du vil få tilsendt påloggingslenke til webinaret nokre dagar på førehand.

Meld deg på her

Dette er Møteplassen

Det er etablert eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Førde.

​​​​​​​​​Ulike aktivitetar som felles fagdagar, prosjektarbeid og arrangement vert invitert til under fanenamnet Møteplassen.

Gjennom samarbeid med regional koordinerande eining i regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak.

Program Møteplassen -20 

Fagnettverk innan habilitering og rehabilitering ("Møteplassen")


 
 

Kontaktinformasjon 

Maria Ljunglöf
Rådgjevar, Koordinerende eining Helse Førde HF
57839872/41489399


Fann du det du leita etter?