Koordinerande eining for hab. og rehab. i Helse Førde

Koordinerende eining for habilitering og rehabilitering er ein funksjon som organisatorisk er lagt til medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret, men med virkeområde på tvers av klinikkane i Helse Førde. Rådgjevarstillinga i Koordinerande eining, Helse Førde har ein bindeleddsfunksjon til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kontaktinformasjon 

Maria Ljunglöf
Rådgjevar, Koordinerende eining Helse Førde HF
57839872/41489399

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​