Koordinerande eining for hab. og rehab. i Helse Førde

Koordinerende eining for habilitering og rehabilitering er ein funksjon som organisatorisk er lagt til medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret, men med virkeområde på tvers av klinikkane i Helse Førde. Rådgjevarstillinga i Koordinerande eining, Helse Førde har ein bindeleddsfunksjon til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

FIlm om koordinator og individuell plan

  

Møteplassen 2018 - 16. oktober

Dette er Møteplassen

Det er etablert eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Førde.

​​​​​​​​​Ulike aktivitetar som felles fagdagar, prosjektarbeid og arrangement vert invitert til under fanenamnet Møteplassen.

Gjennom samarbeid med regional koordinerande eining i regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak.

Invitasjon til Møteplass for habilitering og rehabilitering 2018.docxFagnettverk innan habilitering og rehabilitering ("Møteplassen")

Førelesingsnotat frå Møteplassen 2018

Linda Svori

Samhandlingskoordinator

Flora kommune

Eid Kommune

Prosjekt ambulante tenester

Individuell plan og Sampro

Organisering koordinerande eining

 
 

Kontaktinformasjon 

Maria Ljunglöf
Rådgjevar, Koordinerende eining Helse Førde HF
57839872/41489399


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.