Til deg som har fått behandlingshjelpemiddel frå Helse Førde

  • Ved spørsmål om endringar i sjølve behandlinga, kontakt den kliniske avdelinga du er knytta til, kvardagar 09.00-14.00.
  • Ved feil på teknisk utstyr, kontakt medisinsk-teknisk avdeling kvardagar 09.00-14.00.
  • For uttak av forbruksmateriell, kontakt lageret ved Førde Sentralsjukehus kvardagar 09.00-14.00.
  • Har du spørsmål om ulike behandlingshjelpemiddel, kontakt behandlingshjelpemiddelkoordinator kvardagar 08.00-15.30.
  • Hugs at du må oppgje saksnummer, varenummer og tal ved bestilling av varer. Desse opplysningane finst på vedtaket/rekvisisjonen eller pakkseddelen din.
    Lageret sender varene i posten til registert adresse, om ikkje anna vert avtalt.
  • Vær venleg å gje lageret beskjed 14 dagar før du treng varene, dette i tilfelle dei må bestillast.
  • Det er og viktig å gje lageret beskjed ved adresseendring, og om forbruket av forbruksmateriell endrar seg (om du treng meir/mindre).

Telefonnummer Helse Førde
Sentralbord 57 83 90 00
Utstyrsformidlar for behandlingshjelpemiddel
ved forsyning/lageret 57 83 94 22/ e-mail adr: bhjm.lager@helse-forde.no

Med.teknisk avdeling 57 83 98 64
Behandlingshjelpemiddelkoordinator 57 83 98 71

Med ønskje om godt samarbeid
Helsing frå Behandlingshjelpemiddel Helse Førde

Fann du det du leita etter?