HELSENORGE

Habilitering for Barn og Unge (HABU)

Til seksjon Habilitering for Barn og Unge (HABU) kjem barn og unge under 18 år som har medfødd eller erverva funksjonsnedsetting med nevrologisk årsak. Funksjonsnedsettinga kan bety at barnet har problem med å bevege seg eller å forstå og tolke sine omgjevnadar eller å kommunisere og vere saman med andre.

Fann du det du leita etter?