HELSENORGE

Patologi

Patologi er læra om sjukdommane sine årsaker, utviklingsmekanismar og verknad på funksjonar  og struktur

Avdeling for patologi er ei avdeling for diagnostikk av vevs- og celleprøvar (histologisk og cytologisk undersøking). Vi utfører diagnostikk og medisinske obduksjonar for Helse Førde og for primærhelsetenesta i Sogn og Fjordane.

Fann du det du leita etter?