HELSENORGE

Vegen vidare - Tida etter kreftbehandling

For pasientar som har gjennomgått kreftbehandling, og deira pårørande

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du å delta på kurs, kan du ta kontakt med fastlegen din som sender tilvising. Tilvisinga kan sendast til kreft poliklinikk, Førde Sentralsjukehus. Ta også kontakt om du ønsker å ha med pårørande. 

OM KURSET

Kurset er for deg som har gjennomgått kreftbehandling, og dine pårørande. Kurset vert arrangert i eit samarbeid mellom kreft poliklinikk ved Førde sentralsjukehus, Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant.

Vi håpar du og ein av dine pårørande kan delta.

INNHALD

  • Friskliv og Frivlligsenter
  • Utfordringar etter kreftbehandling
  • Kost og ernæring
  • Fysisk aktivitet
  • Kommunalt tilbod v/ Brukarinnlegg


PROGRAM

21 September

09.00 - 09.15   Velkommen- presentasjonsrunde

09.15 - 10.00  Brukarinnlegg,

10.15 - 11.15  Utfordringar etter kreftbehandling 

11.15 - 12.00   Lunsj

12.00 - 13.00   Kost og ernæring v/ernæringsfysiolog og fagkokk 

13.15 - 14.00   Fysisk aktivitet

14.15- 15.00  Kommunale tilbud v/Friskliv og Frivilligsenter, og kommune

15.00 -15.30  Oppsummering og evaluering


 

ANNA PRAKTISK INFORMASJON

Eigenandel på 375 kr (Ingen ved frikort). Gratis for pårørande.

Lunsj kan kjøpast for 80 kr per person (vipps eller kontant). Gi beskjed ved allergi/spesielle behov på telefon 57 83 98 70 (Lærings- og meistringssenteret)

Utgifter til reiser, kost osv. dekkast etter faste takstar. Ta kontakt med pasientreiser på telefon 05515 eller pasientreiser.noved behov for tilrettelegging av reisa.


KONTAKT

Navn           Kreft poliklinikk v/ Monika Sunde

Telefon       57839665


Fann du det du leita etter?