HELSENORGE

Tronvik: Frå avmakt til ressurs - AVLYST

Konferanse, 11.05.2017, Psykiatrisk klinikk

Psykiatrisk klinikk, Rus Døgn inviterer til samhandlingsmøte der mellom anna uteseksjonen i Oslo fortel om erfaringskompetanse i oppsøkande sosialt arbeid.

Konferansen vert arrangert på Tronvik, gymsalen, Kyrkjebø.

Kursavgift:  Kr. 750,-  Brukarar går gratis.

Faktura vert tilsendt i ettertid.

Når og kor

Dato
11.05.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Tronvik
  
Arrangør
Psykiatrisk klinikk
 
Kontaktinformasjon
Påmelding til: postmottak.tronvik@helse-forde.no 
Tlf: 57 71 43 00
 

Les heile invitasjonen med meir om føredragshaldarar.pdf


Program:

09.00 – 09.30
Registrering, kaffi og rundstykker

09.30– 09.50
Velkommen v/ seksjonsleiar Elin Lysne
Musikkinnslag

09.50 – 10.40
Uteseksjonen i Oslo –
Erfaringskompetanse i oppsøkende sosialt arbeid

10.40   Pause
 
10.50 – 12:00
Uteseksjonen i Oslo – Likepersonsarbeid med utsatte unge – Perspektiv

12:00   Lunsj

13:00 – 13:45
Nav Høyanger - «Eg og Du» - Vi jaktar på sjølvkjensle
Gode relasjonar og samarbeid er avgjerande for å auke sjølvkjensla vår og komme vidare i livet. «Eg og Du» - Vi lærer om oss sjølv gjennom å vere med andre.
  
13:45   Pause

14:00– 14.45
NORSE –klinisk tilbakemeldingsystem og kvalitetsregister v/prosjektutviklar Geir Helge Møller

14.45 – 15.00
Avslutning v/ avd.sjef Svein Ove Alisøy
Musikkinnslag


 


Fann du det du leita etter?