Tinnitusopplæring

2 dagars opplæring for deg som har fått diagnosen Tinnitus og dine pårørande. Digital deltaking.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta på kurs ta kontakt med fastlegen din som då sender tilvising. Tilvisinga sendast til ØHN/Kjeve avdeling, Førde sentralsjukehus

PROGRAM

                                         

Dag 1


09.30-09.45

Velkommen!  v/Rolf Arne Bollingberg, og Synnøve Engen

09.45-10.15
Brukarerfaring v/Synnøve

10.15-10.30
Pause

10.30-11.45
Tinnitus- årsak og behandling v/Einar Solheim, overlege

11.45-12.30
Lunsj

12.30-13.30
Kva er eit høyrselstap? Utgreiing. Tilpassing av høyreapparat og ev. masker v/Rolf Arne Bollingberg, Hørselssentralen

13.30-13.45
Pause

13.45-14.45
Basal kroppskjennskap v/Hildegunn Steindal, fysioterapeut

 

Dag 2

09.00-09.15
Velkommen tilbake! Tankar etter første dag? v/Rolf Arne

09.15-10.00
Kognitiv terapi v/Hauglandssenteret

10.00-10.15
Pause

10.15-11.00
Kognitiv terapi

11.00-11.15
Pause

11.15-12.00
Kognitiv terapi

12.00-12.45
Lunsj

12.45-13.15
Info om HLF, Likemannsarbeid og Hørselskontaktar v/Synnøve     

13.15-13.30
Pause

13.30-14.30
Kva kan vi gjere sjølv for å betre kvardagen? Erfaringsutveksling. Oppsummering og evaluering v/Rolf Arne og Synnøve


Med atterhald om endringar i programmet

 


Fann du det du leita etter?