Tinnitus trinn 1

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 06.09.2018 , ØNH poliklinikk, Lærings- og meistringssenter (LMS)


Helse Førde arrangerer meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.

Mål

Lev best mogleg med din tinnitus.

Innhald

  • Årsak og behandling
  • Kva er eit høyrselstap? utredning og tilpassing av høyreapparat?
  • Basal kroppskjennskap
  • Kva kan vi gjere sjølve for å betre kvardagen
  • Erfaringsutveksling

Program

09.00 – 09.30               Velkommen!

                                       Presentasjon og forventningsavklaring.

09.30 – 10.00               Brukarerfaring.

10.00 – 10.15               Pause

10.15 – 11.30               Tinnitus; årsak og behandling.

11.30 – 12.30               Lunsj

12.30 – 13.15               Kva er eit høyrselstap?

                                       Utredning. Tilpassing av høyreapparat.

13.15 – 13.30               Pause

13.30 – 14.30               Basal kroppskjennskap.

14.30 – 14.45               Pause

14.45 – 15.30               Kva kan vi gjere sjølve for å betre kvardagen?

                                       Erfaringsutveksling, oppsummering og evaluering.

 

Med atterhald om eventuelle endringar

 
 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege som vert å sende til Helse Førde, ØNH-poliklinikk, postboks 1000, 6807 Førde.

Pårørande meldast på til Helse Førde, Lærings- og meistringssenteret, postboks 1000, 6807 Førde, eller på telefon 57 83 98 70.

Når og kor

Dato
06.09.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Lærings- og meistringssenteret, Førde
 
Arrangør
ØNH - poliklinikk, Lærings- og meistringssenter (LMS)
i samarbeid med Øyre-nase-hals- avdeling og brukarrepresentant 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.