Tinnitus trinn 1

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 16.03.2017 , Lærings- og meistringssenter (LMS), ØNH poliklinikk


Helse Førde arrangerer meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.

Mål

Lev best mogleg med din tinnitus.

Innhald

  • Årsak og behandling
  • Kva er eit høyrselstap? utredning og tilpassing av høyreapparat?
  • Basal kroppskjennskap
  • Kva kan vi gjere sjølve for å betre kvardagen
  • Erfaringsutveksling

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege som vert å sende til Helse Førde, ØNH-poliklinikk, postboks 1000, 6807 Førde.

Pårørande meldast på til Helse Førde, Lærings- og meistringssenteret, postboks 1000, 6807 Førde, eller på telefon 57 83 98 70.

Når og kor

Dato
16.03.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde
 
Arrangør
ØNH - poliklinikk, Lærings- og meistringssenter (LMS)
i samarbeid med Øyre-nase-hals- avdeling og brukarrepresentant 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.