HELSENORGE

Tilnærming og møte med pasienter med CFS/ME - oppfølging i spesialist- og kommunehelsetjenesten

, 02.11.2017, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Regionalt kompetansenettverk for pasientar med CFS/ME i Helse Vest arrangerer i år ein konferanse med tittelen: Tilnærming og møte med pasientar med CFS/ME –oppfølging i spesialisthelsetenestene og kommunehelsetenesta.

Konferansen har som formål å være en arena for kunnskapsbasert informasjon om forsking og erfaring og brukererfaringer innen feltet:  

1. Å være møteplass mellom klinikere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i regionen.
2. Å formidle informasjon og kunnskap om forsking og erfaring i regionen, og stimulere til samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

For meir informasjon, program og påmelding sjå her

Når og kor

Dato
02.11.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Stad
Clarion Bergen Airport Hotel, Bergen
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering - på vegne av Regionalt kompetansenettverk for CFS/ME i Helse Vest  
Kontaktinformasjon
Spørsmål eller tilbakemeldinger: merethe.hustoft@helse-bergen.no
Tel: 55 91 85 43 / 480 37 840
 
Fann du det du leita etter?