HELSENORGE

Temakveld om stomi og stomistell

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 18.04.2018

Vil du vite meir om stomi og stomistell, samt det å leve med stomi? Då målgruppa for vår temakveld; sjuke- og hjelpepleiarar, helsefagareidarar, studentar og lærlingar i sjukehus og kommunar, legar i både kommune- og spesialisthelsetenesta.

Tema:

  • Presentasjon av faggruppene
  • Uroterapeut si rolle ved Marianne Lien Hestad
  • Stomi og stomistell ved stomisjukepleiar Bodil Øyra
  • Det å leve med stomi ved Katinka Hauge

Når og kor

Dato
18.04.2018 
Klokkeslett
18:00-21:00
Stad
Høgskulen på Vestlandet, Sjukepleiarskulen i Førde.
 
Arrangør
Faggruppene for intensiv-, kreft- og urologisk sjukepleie. 
Kontaktinformasjon
 

Servering av kaker, kaffi og te.

Kontant betaling på temakvelden.

Medlem av faggruppe, studentar og lærlingar kroner 50,-.
Ikkje-medlem kroner 100,-