HELSENORGE

Starthjelp - tilbod til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 01.09.2017, Lærings- og meistringssenter (LMS), Barn poliklinikk

Barneavdelinga arrangerer lærings og meistringskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne og som trenger tett oppfølging frå helsevesenet.

Målet er og gje familien eit best mogelg grunnlag for og meistre kvardagen gjennom å lære av kvarandre og fagfolk.

Med dette kurset ønskjer vi:

  • Å være ein vegvisar i ein ny kvardag
  • Å sette fokus på aktuelle tema
  • Å legge til rette for erfaringsutveksling mellom foreldra.


Program

Dag 1
Systema rundt oss
Foreldrerolla i eit stort nettverk, stønadsordningar, brukaroragnisasjonar, kven kan bidra, presentasjon av ulike nivå i helsetenesta.

Dag 2
Familie og nettverk
Om å bli foreldre til eit barn med ekstra behov, vanlege reaksjonar når ein får eit barn med ekstra behov. korleis gje plass til alle, korleis nytte nettverket sitt

Dag 3
Håp og mestring
Familieliv, livssituasjon, om å ta vare på seg sjølv og kvarandre, ulike måtar å meistre situasjonen på.

Dag 4
Vegen vidare.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Dei aller fleste vil får tilbodet om dette kurset som ein del av oppfølginga på barneavdeling/barnehabilitering. Foreldre vert oppfordra til å delta.

Påmeldte vil får innkalling med oversikt over datoar i forkant av kurset.

Når og kor

Dato
01.09.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Lærings- og Meistringsenter (V/Rema 1000, Viesenterbygget), Førde
 
Arrangør
Barn og unge, poliklinikk, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
For meir informasjon kontakt kursleiar
Monica Tyvoll Tefre, tlf. 578 39534

Lærings- mestringssenteret , tlf.  57 83 98 70.
 

Kurset går over 4 dager.

Kostnader: Kurset er gratis.
Foreldre som er i arbeid kan får fri med lønn (opplæringspenger frå Nav)

Lunsj kan kjøpast for kr 50.

Ta kontakt med pasientreiser på tlf. 05515 eller www.pasientreiser.no ved behov for tilrettelegging av reisa.

Tips: www.mestring.no (sjå filmen om Starthjelp)

Fann du det du leita etter?