Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 17.01.2018 , Lærings- og meistringssenter (LMS), Fedmepoliklinikk

Helse Førde arrangerer 17. januar 2018 informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.

Målgruppe:

Pasientar med sjukleg overvekt.

Mål:

Auka kunnskap om sjukdom, behandlingsmuligheter, fysiske og psykiske utfordringar og muligheter.


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng ein tilvisning frå fastlege.  Tilvisinga vert sendt til
Helse Førde, Fedmepoliklinikk, Postboks 1000, 6807 Førde.

Tilvisningsskjema

Når og kor

Dato
17.01.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Lærings- og meistringssenteret (LMS), ved Rema 1000, Viesenter, Førde
 
Arrangør
Fedmepoliklinikk, Lærings- og meistringssenter (LMS)
og brukarrepresentant 
Kontakt
For ytterlegare informasjon kontakt seksjonsleiar i Fedmepoliklinikken HF, Birthe Nistad, telefon 57 83 99 10