Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 14.09.2017, Lærings- og meistringssenter (LMS), Fedmepoliklinikk

Helse Førde arrangerer 14. september informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.

Målgruppe:

Pasientar med sjukleg overvekt.

Mål:

Auka kunnskap om sjukdom, behandlingsmuligheter, fysiske og psykiske utfordringar og muligheter.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng ein tilvisning frå fastlege.  Tilvisinga vert sendt til
Helse Førde, Fedmepoliklinikk, Postboks 1000, 6807 Førde.

Tilvisningsskjema

Når og kor

Dato
14.09.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Stad
Førde sentralsjukehus
Lærings- og meistringssenteret v/Rema 1000, Viesenter, Førde
 
Arrangør
Fedmepoliklinikk, Lærings- og meistringssenter (LMS)
i samarbeid med brukarrepresentant 
Kontakt
For ytterlegare informasjon kontakt seksjonsleiar i Fedmepoliklinikken HF, Birthe Nistad, telefon 57 83 99 10.
  
 
​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​