HELSENORGE

Samling - for deg som nyttar Medtronicpumpe og dine pårørande

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 13.03.2018, Barneavdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Helse Førde, barneavdelinga arrangerer 13. mars samling for deg som nyttar Medtronicpumpe og dine pårørande.

Målet med samlinga:

Få mest mogleg utbytte av pumpa og erfaringsutveksling.

Ansvarleg for tema:

Line-Merethe Østenstad frå Medtronic.
Diabetessjukepleiar Randi Gamlestøl vert med på samlinga.


Når og kor

Dato
13.03.2018 
Klokkeslett
12:00-15:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Vi skal vere på eit møterom på sjukehuset i Førde. Vi møtast på venterommet til barnepoliklinikken og går ilag til møterommet.
 
Arrangør
Barne- og ungdomsavdeling, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon om sjølve samlinga kan du kontakte:
Randi Gamlestøl tlf: 578 39 954
Silje-Katrin Sandnes tlf: 578 39 153
 

Påmelding til sekretær Sonja Venjum, tlf: 578 39 155 (måndag, torsdag og fredag) eller på e-mail til randi.stubhaug.gamlestol@helse-forde.no innan fredag 09.03.18.

Til foreldre/føresette: Denne samlinga er for kort til å kunne søke om opplæringspengar (for dekking av tapt arbeidsinntekt). Ein kan søke om dekking av reise.

Det blir servert pizza.