HELSENORGE

Regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering!

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 21.09.2017

Velkommen til den årlege regionale forskingskonferansen innan rehabilitering  2017.

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering inviterer leiarar, forskarar og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta, og samarbeidspartnarar ved universitet, høgskular og kommunar til regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering.
  

Når og kor

Dato
21.09.2017 
Klokkeslett
09:30-16:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland, Bergen
 
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering  
Meir informasjon
Invitasjon, program og påmelding  
Fann du det du leita etter?