Psykisk helse - Temakveldar i Sunnfjord

Temakveld, 14.04.2020-28.04.2020, Psykiatrisk klinikk, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Psykiatrisk Klinikk i Helse Førde HF arrangerer i vår to temakveldar med fokus på psykiske lidingar og psykisk helse. Temakveldane er opne for alle interesserte. Erfarne fagfolk vil halde ein times føredrag kvar gong !

Tema:

14.04.20: "Åtferdsvanskar og tilbaketrekkingar- utfordringar for familie og ungdom" v/Andres Vikar, overlege ungdomsavdeling psykiatrisk klinikk

28.04.20: "Fri frå angst og tvang på 4 dagar" v/Carina Skøld, klinisk sosionom psykiatrisk helsevern


God informasjon gir tryggleik og meistring til pasientar og pårørande.

Når og kor

Dato
14.04.2020-28.04.2020 
Klokkeslett
19:00-20:00
Stad
Førdehuset
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenter (LMS), Psykiatrisk klinikk
 

Du treng ikkje å melde deg på, det er berre å møte. Alle er velkomne!

Fann du det du leita etter?