HELSENORGE

Psykisk helse - meistringskurs for pårørande til personar med psykisk sjukdom

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 07.03.2018-14.03.2018, Psykiatrisk klinikk, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Psykiatrisk klinikk  i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret (LMS) inviterer til meistringskurs for pårørande til personar med psykisk sjukdom. Det er ynskjeleg at deltakarane deltek på alle fire samlingane.

Psykiatrisk klinikk i Førde er fagleg ansvarleg for tilbodet. Landsforeningen for Pårørande innan Psykiatri (LPP) er med i planlegging og gjennomføring av meistringskurset.

Kven kan delta?

Foreldre, søsken, vaksne barn, ektefelle/sambuar til personar med psykisk sjukdom.

I kva form

Gruppesamlingar over 4 gangar
Gruppestørrelse: 6-10 personar


Forsking har synt at pårørande er ein verdifull ressurs for dei som blir ramma av alvorleg psykisk sjukdom. Pårørande sine kunnskapar og haldningar påverkar sjukdomsprosessen. Forsking har synt at personar som har alvorleg psykisk sjukdom, får færre tilbakefall når pårørande får betre oppfølging i form av undervising og samtalar med fagfolk og andre pårørande.


På kvar samling blir det undervist om eit tema og det blir god tid til å stille spørsmål og utveksle erfaringar.

Tema på samlingane:

  • Kva tilbod har psykiatrisk klinikk til pårørande
  • Ein pårørende si historie
  • Pasient og brukarombudet orienterer om kva rettar har ein som pårørande
  • Kriser og krisehandtering
  • Individuell plan
     

”Når ein deler på sjukdomsbøra, blir det lettare for alle. Å delta i undervising for pårørande, kan lette børa for den som er sjuk og deg som pårørande”

"Pårørande er ein viktig ressurs for den som har fått ein alvorleg psykisk sjukdom!"

Når og kor

Dato
07.03.2018-14.03.2018 
Klokkeslett
18:30-21:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde, v/Rema 1000, Viesenter, Førde.
 
Arrangør
Psykiatrisk klinikk, Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med Landsforeningen for Pårørande innan Psykiatri (LPP) og Mental Helse  

Bindande påmelding innan 26.februar:
Lærings- og meistringssenteret:
Tlf 57839870 eller e-post:
anne.ovrebo@helse-forde.no

Kursdagar:

7. mars, 14. mars,
4. april, 11. april  2018
Alle dagar kl. 18.30 - 21.00 

Deltaking i meistringskurset er gratis.
Enkel servering.

Fann du det du leita etter?