HELSENORGE

Ope informasjonsmøte om NORSE

Møte, 22.05.2017

Helse Førde arrangerer ope møte for alle innbyggjarar som har interesse for å vite meir om forskings- og innovasjonsprosjektet NORSE. Dette prosjektet har motteke 10 millionar kroner forskingsrådet.

I møtet vil du få ein gjennomgang av innhaldet i prosjektet og planar framover. Det blir også informert om komande stillingsutlysingar. Møtet blir leia av prosjektleiar Christian Moltu.

Det er høve til å stille spørsmål.

Prosjektutviklar Geir Helge Møller og forskingsgruppeleiar John Roger Andersen samt forskingsleiar Marit Solheim deltek også i møtet.

Alle er velkomne.

Helse-Førde-prosjekt-får-10-mill--frå-forskingsrådet.aspx

Når og kor

Dato
22.05.2017 
Klokkeslett
14:30-15:30
Stad
Førde sentralsjukehus
Auditoriet 2, etasje.
 

Oppkopling til virtuelt møterom frå kl. 14.15:
Det er høve til å delta på informasjonsmøtet via virtuelt møterom.
Ring opp via Norsk Helsenett - Videokonferanseutstyr: 999469

Ringe opp via Lync: 999469@uc.nhn.no

Fann du det du leita etter?