HELSENORGE

Nyreskulen

2 dagars kurs/opplæring til deg som enten skal starte dialyse eller skal transplanterast. Vi håpar du og ein av dine pårørande kan delta.

Om kurset

Kurset er for deg som enten skal starte i dialyse eller som skal transplanterast. Kurset vert arrangert i eit samarbeid mellom dialyseavdelinga ved Førde sentralsjukehus, Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant.

Vi håpar du og ein av dine pårørande kan delta.

Gjennom kurset vil du få viktig informasjon om kronisk nyresvikt, om dei ulike behandlingsformene, og du vil treffe andre i liknande situasjon.

Innhald
• Nyrene sin funksjon, og når dei sviktar.
• Om sjukdommar og medikament.
• Om ulike dialysemåtar.
• Nyretransplantasjon: utgreiing, behandling og oppfølging.
• Informasjon om å vere nyredonor.
• Omvising på dialyseavdeling.

Nyrelege, sjukepleiarar og brukarrepresentantar er med på alle kursdagane.

Påmelding:
Du kan melde di interesse til nyrelegen din eller ta kontakt med Dialyseavdeling på telefon (sjå kontaktinformasjon). Du vil få innkallingsbrev i posten om plass på kurset.

Avbestilling seinast 24 timar før kurset.

Dersom du ikkje møter til avtalt kurs vil sjukehuset krevje eit gebyr.

Anna praktisk informasjon
Eigenandel på 375 kr (Ingen ved frikort). Gratis for pårørande.

Lunsj kan kjøpast for 80 kr per person (vipps eller kontant). Gi beskjed ved allergi/spesielle behov på telefon 57 83 98 70 (Lærings- og meistringssenteret)

Utgifter til reiser, kost osv. dekkast etter faste takstar. Ta kontakt med pasientreiser på telefon 05515 eller pasientreiser.noved behov for tilrettelegging av reisa.
Fann du det du leita etter?