HELSENORGE

Nyreskulen

2 dagars kurs/opplæring til deg som enten skal starte dialyse eller skal transplanterast. Vi håpar du og ein av dine pårørande kan delta.

Om kurset

Kurset er for deg som enten skal starte i dialyse eller som skal transplanterast. Kurset vert arrangert i eit samarbeid mellom dialyseavdelinga ved Førde sentralsjukehus, Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant.

Vi håpar du og ein av dine pårørande kan delta.

Gjennom kurset vil du få viktig informasjon om kronisk nyresvikt, om dei ulike behandlingsformene, og du vil treffe andre i liknande situasjon.

Innhald

• Nyrene sin funksjon, og når dei sviktar.
• Om sjukdommar og medikament.
• Om ulike dialysemåtar.
• Nyretransplantasjon: utgreiing, behandling og oppfølging.
• Informasjon om å vere nyredonor.
• Omvising på dialyseavdeling.

Nyrelege, sjukepleiarar og brukarrepresentantar er med på alle kursdagane.

Program 

Torsdag 5. Oktober: 
09.30-10.00:   Registrering og velkommen ved kursleiar. Forventningar. 
10.00-10.20:   Funksjon til nyrene- og kva som skjer ved svikt i desse funksjonane v/lege 
10.20-10.30:   Pause    
10.30-11.15:   Sjukdommar og aktuelle medikament – kvifor tek vi dei? 
11.15-11.20:   Pause 
11.20-12.20:   Behandlingsalternativ: HD og PD ved sjukepleiar 
12.20-13.00:   Lunsj
13.00-14.00:   Korleis er det å vere dialysepasient. Brukarerfaring frå HD og PD(evt)
14.00-14.10:   Pause
14.10-14.55:   Kosthold ved kronisk nyresvikt v/ Kef 
14.55-15.00:   Pause 
15.00-15.30:   LNT v/representant frå LNT

Torsdag 19. Oktober: 
09.30-09.45:   Registrering og orientering om dagens program 
09.45-10.30:   Nyretransplantasjon og donorutredning v/lege 
10.30-10.45:   Pause
10.45-11.30:   Brukererfaring som donor og transplantert
11.30-12.15:   Lunsj
12.15-13.00:   Å leve med kronisk sjukdom- naturlige følelsesmessige reaksjonar v/     
                         psykiater/ psykolog
13.00-13.15:   Pause
13.15-13.55:   Trygderettigheiter v/sosionom
13.55-14.10:   Pause 
14.10-14.40    Fysisk aktivitet v/fysio   
14.40-14.55:   Pause                                                                                                                                                   
14.55-15.30:   Oppsummering og vel heim                                                                                                                                               
Med atterhald om endringar   

Påmelding

Du kan melde di interesse til nyrelegen din eller ta kontakt med Dialyseavdeling på telefon (sjå kontaktinformasjon). Du vil få innkallingsbrev i posten om plass på kurset.

Avbestilling seinast 24 timar før kurset - 

Dersom du ikkje møter til avtalt kurs vil sjukehuset krevje eit gebyr.

Anna praktisk informasjon

Eigenandel på 375 kr (Ingen ved frikort). Gratis for pårørande.

Lunch - Det vert servert gratis lunch begge dagene. Gi beskjed ved allergi/spesielle behov på telefon 57 83 98 70 (Lærings- og meistringssenteret)

Utgifter til reiser, kost osv. dekkast etter faste takstar. Ta kontakt med pasientreiser på telefon 05515 eller pasientreiser.noved behov for tilrettelegging av reisa.

Fann du det du leita etter?