Nettverkssamling for oksygen/lungekontaktar, brukarar og pårørande

Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde inviterer oksygenkontaktane i kommunehelsetenesta og ved sjukehusa i Sogn og Fjordane, samt brukarar og pårørande til nettverksamling 25. og 26. september på Thon Hotell Jølster.

Tema for samlinga i år : 

  • Pasient/pårørande erfaring
  • Tverrfagleg panel med spørsmål og svar
  • Palliasjon å leve til du dør (hovudtema)
  • Pusteteknikk og slimmobilisering
  • Gjennomgang av nytt oksygen og-inhalasjonsutstyr
  • Håp og Livsglede
  • Nytt frå behandlingshjelpemiddel
  • Pårørande ein ressurs – korleis ta vare på seg sjølv og den sjuke.
Kursavgift 900 kr for beggedagar (for helsepersonell)
Dagpakke (lunsj og kaffe begge dagar kr 980 , 
Overnatting og dagpakkar kr 1985,- 
Bindande påmelding innan 28.august til:
Nina Midtbø 
Lærings og meistringssenteret avd Florø
Tlf. 57 75 10 00/415 30 549  (ferie veke 29-32)  
Epost nina.merete.johnsen.midtbo@helse-forde.no