HELSENORGE

Møteplass for habilitering og rehabilitering 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 26.10.2017, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Helse Førde HF arrangerer Møteplass 2017 der tema er "Overgangen barn til vaksen".

Tema "Overgangen barn til vaksen"

Kva har avdelingane i Helse Førde som ansvarsområde, og kva rutinar har avdelingane ved overgang frå barn til vaksen?
Kva er ein kontaktlege og kva ansvar har denne? Kva med koordinatoren - i helseføretaket, og i kommunen?

Program

Når og kor

Dato
26.10.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Stad
Rådhuset i Førde.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Arbeidsutval for Møteplassen i Helse Førde og Sogn og Fjordane, og Koordinerande eining i Helse Førde. 
Kontaktinformasjon
 

Påmeldingsfrist: 16. oktober.

Deltakinga er gratis.

Det er mulighet for å kjøpe lunsj i kafeen på Rådhuset.

Fann du det du leita etter?