HELSENORGE

Meistringstilbod for pårørande til personar med alvorlig psykisk sjukdom

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 18.10.2016-19.10.2016, Lærings- og meistringssenter (LMS), Psykiatrisk klinikk

Psykiatrisk klinikk i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde inviterer til meistringskurs for pårørande til personar med alvorlig psykisk sjukdom.

Kven kan delta?
Foreldre, søsken, vaksne barn, ektefelle/sambuar til personar
med alvorleg psykisk sjukdom.

Tema på samlingane:

  • Kva tilbod har psykiatrisk klinikk til pårørande
  • Ein pårørande si historie
  • Pasient- og brukarombodet orienterar om kva rettar ein har som pårørande
  • Kriser og krisehandtering
  • Individuell plan

På kvar samling blir det undervist om eit tema og det blir god tid til å stille spørsmål og utveksle erfaringar.

Når og kor

Dato
18.10.2016-19.10.2016 
Klokkeslett
18:30-21:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Lærings- og meistringssenteret (LMS), v/Rema 1000 (Viesenter) Førde
 
Arrangør
Psykiatrisk klinikk, Lærings- og meistringssenteret
Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, Landsforeningen for Pårørande innan Psykiatri (LPP) og Mental Helse 

Tid: 18.oktober, 1. november, 15. november, 29. november  2016. Alle dagar kl. 18.30-21.00


Gruppesamlingar over 4 gangar
Gruppestørrelse: 6-10 personar

Deltaking i meistringskurset er gratis.
Enkel servering.

Eigendel for å delta, les meir

Forsking har synt at pårørande er ein verdifull ressurs for dei som blir ramma av alvorleg psykisk sjukdom. Pårørande sine kunnskapar og haldningar påverkar sjukdomsprosessen. Forsking har synt at personar som har alvorleg psykisk sjukdom, får færre tilbakefall når pårørande får betre oppfølging i form av undervising og samtalar med fagfolk og andre pårørande.

Fann du det du leita etter?