HELSENORGE

Meistringskurs for kreftramma, Nordfjord

Kurs, 14.11.2017-15.11.2017, Lærings- og meistringssenter (LMS), Medisinsk poliklinikk Nordfjord sjukehus

Meistringskurset passar for alle kreftramma. Kurset passar både for deg som nyleg har fått diagnosen, og for deg som har levd med diagnosen ei stund (uavhengig av behandling eller ikkje behandling). Pårørande oppmodast om å delta.

Pasientar og pårørande frå heile fylket er velkomne til å delta.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege. Tilvisinga kan sendast til Helse Førde, medisinsk poliklinikk, 6807 Førde. Tilvisinga må merkast Meistringskurs for kreftramma, Nordfjord.

Når og kor

Dato
14.11.2017-15.11.2017 
Klokkeslett
09:30-14:30
Stad
Nordfjord sjukehus
Biblioteket v/ kantina
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Medisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehus
i samarbeid med kreftkoordinator for Nordfjordkommunane 
Kontaktinformasjon
LMS-koordinator, NSH:
Hilde Manseth Bjørhovde
tlf: 57 86 42 75
eller
Kreftkoordinator for Nordfjordkommunane:
Eli Bente Lote Henden
tlf: 46 80 25 23
 
Meir informasjon
hilde.manseth.bjorhovde@helse-forde.no  
Fann du det du leita etter?