HELSENORGE

Meistringskurs for kreftramma - Nordfjord

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 02.05.2017-03.05.2017, Lærings- og meistringssenter (LMS), Medisinsk avdeling

Medisinsk poliklinikk ved Nordfjord Sjukehus, Lærings og meistringssenteret i Helse Førde, brukarrepresentant og kreft-koordinator for Nordfjordkommunane arrangerer i samarbeid 2 dagars kurs/ opplæring for deg som har fått en kreftdiagnose.

Det kan være at du nyleg har fått diagnose og ventar på behandling, om du går i behandling eller om du har avslutta behandling. Vi oppmodar pårørande om å delta.


Målet er at du skal få auka kunnskap om korleis sjukdomen påverkar deg, og få betre oversikt over ulike ordningar som du kan ha nytte av.

  • Informasjon frå pasientreiser, NAV
  • Informasjon om koordinatorfunksjon og individuell plan
  • Psykiske reaksjonar
  • Kunnskap om ernæring og fysisk aktivitet
  • Brukarrepresentant vil bidra med inspirasjon til meistring og sjølvhjelp
  • Høve til å treffe andre i same situasjon

Når og kor

Dato
02.05.2017-03.05.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00
Stad
Nordfjord sjukehus
Biblioteket ved kantina
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med kreft-koordinator for Nordfjordkommunane og brukarrepresentant 
Kontaktinformasjon
For meir informasjon:
LMS-koordinator
Nordfjord Sjukehus
6770 Nordfjordeid
Tlf: 578 64275

Vær venleg å gje beskjed dersom pårørande skal delta.
 
Fann du det du leita etter?