HELSENORGE

Meistringkurs for kreftramma, Nordfjord sjukehus

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 08.11.2016, Lærings- og meistringssenter (LMS), Kreft poliklinikk, Medisinsk avdeling

Meistringskurs for kreftramma, Nordfjord sjukehus. Deltakarar frå Sunnfjord og Sogn er også velkomne til å delta på kurset.

Målgruppa for deltaking på kurset:

Pasientar som har ulike kreftdiagnosar og som er i ulike fasar av forløpet. Ein kan gjerne delta om ein også er «friskmeld» frå diagnosen. Vi oppmodar også om at ein har med pårørande, slik at alle kan få same informasjon og opplæring. Kreft påverkar ikkje berre den som har blitt sjuk, men vil påverke heile familien.

Program

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du treng tilvising frå lege for å delta på kurset! Ta kontakt med oss så hjelper vi til med det!

Tilvisinga sendast: Helse Førde, Medisinsk avdeling, merk tilvisinga: «Nordfjord sjukehus, medisinsk avdeling, Læring og mestring, meistringskurs kreft». Påmeldingsfrist: fredag 4.november.

Når og kor

Dato
08.11.2016 
Klokkeslett
09:30-15:00
Stad
Nordfjord sjukehus
Biblioteket ved kantina
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Kreft poliklinikk, Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med kreft poliklinikk og medisinsk avdeling i Helse Førde 
Innlegg frå
Kreftsjukepleiar, representant frå Nordfjord psykiatrisenter, Brukarrepresentant, Haugland Rehabiliteringssenter 
Kontaktinformasjon
LMS-koordinator, Nordfjord Sjukehus, Hilde Manseth Bjørhovde Tlf: 57 86 42 75
eller Kreftkoordinator i Nordfjord, Eli Bente Lote Henden Tlf: 46 80 25 23
 

Lunsj kan kjøpast i kantina.

Eigendel for å delta, les meir

Fann du det du leita etter?