HELSENORGE

Livsstyrketrening -meistre livet og- jobben

Gruppeopplæring, 06.09.2021-24.11.2021, Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)


Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

Kvar samling innheld tema som er relevant for forholdet mellom arbeidsliv og det å leve med ein utfordrande livssituasjon og/eller kronisk sjukdom.

Målgruppe:

Tilbodet er spesielt for deg som er heilt eller delvis sjukemeld eller står i fare for å bli det. Målgruppa er menneske med samasette plagar knytt til muskel- og skjelettlidingar, stressreaksjonar, utbrenning og lettare depresjonar. Innhald:

Eit meistringskurs med veiledning i grupper (6-8 personer) for deg som har behov for eller ønske om å meistre og styrke livet utifrå den aktuelle livssituasjonen. Via oppmerksomhetstrening og ulike kreative læremetodar arbeider vi med bevisstgjering av:

  • tankar, kjensler og kropp,
  • dine ressursar og moglegheiter
  • vanar og mønstre i kvardagen – og i arbeidslivet.


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta på kurs ta kontakt med fastlegen din som då sender Tilvising. Tilvisinga sendast til Medisinsk poliklinikk, Førde sentralsjukehus og merkas Livsstyrketrening

Når og kor

Dato
06.09.2021-24.11.2021 
Klokkeslett
10:00-14:00
Stad
Helse Førde sine lokaler Sunnfjord medisinske senter 2 etg
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
nina.merete.johnsen.midtbo@helse-forde.no                                                                                                                                                            
camilla.meland.fosse@helse-forde.no

Tlf: 41530549
 
Meir informasjon
https://www.livsstyrketrening.no/  

Obligatorisk informasjonsmøte mandag 6 september kl 13-14, påmelding innan 1 september. Mogleg å delta digitalt på infomøte

Sjølve kurset startar 15 september og pågår over 10 onsdagar frå 10-13.00

Fann du det du leita etter?