Langvarige muskel- og skjelettsmerter

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 03.10.2018-21.11.2018 , Lærings- og meistringssenter (LMS)

Helse Førde, Lærings- og meistringssenteret avdeling Florø arrangerer meistringstilbod til deg som har hatt muskel- og/eller skjelettsmerter over lengre tid.

Tilbodet foregår i grupper på 5-8 personar. Oppmøte ein dag pr. veke (frå kl 10.00 - 15.00), til saman 7 veker.

Målgrupper: Pasientar med nakkesmerter,  skuldersmerter, ryggsmerter, bekkensmerter/ hoftesmerter, smerter i ekstremitetar,  pasientar med muskelsmerter i fleire regionar, og pasientar med  utbreidde muskelsmerter.

TEMA PÅ SAMLINGANE:

 • Kunnskap om kroppen din og om smerte
 • Korleis påverkar smerte kropp og psyke
 • Meistringsteknikkar/ -strategiar
 • Avspenning
 • Lett fysisk aktivitet
 • Tøyeøvingar
 • Ergonomi (hensiktsmessig bruk av kroppen i ulike typer arbeid)
 • Kost og kosthald
 • Bevisstgjering i å sjå samanhengar
 • Bevisstgjering av ressursar og moglegheiter

MÅL:

 • Auka kunnskap om smerte og kva som påverkar smerteopplevinga.
 • Innsikt i og forståing av kva muskelsmerter er
 • Innsikt i og forståing av korleis ein på sikt kan få mindre smerter.
 • Kunnskap om ulike verktøy til å meistre smerter i kvardagen.
 • Motivasjon til å ta i bruk kunnskap og strategiar i kvardagen.
 • Få i gang ein endringsprosess som på sikt vil gje deg mindre plager og betre funksjon

DU VIL MØTE DESSE YRKESGRUPPENE:

 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Sjukepleiar
 • Ergoterapeut

Det vil også vere med ein brukarrepresentant på samlingane.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising til dette rehabiliteringstilbodet skjer berre gjennom FMR poliklinikk (Fysikalsk medisin og rehabilitering) på sentralsjukehuset i Førde, - dvs du må først ha vore der til ei utgreiing av smerteplagene dine.
Fastlegen kan tilvise deg til FMR poliklinikken for utgreiing (for å finne ut kva slags smerter du har).

Når og kor

Dato
03.10.2018-21.11.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Stad
SMS - Florø - Helse Førde sine tenester i Florø
Helse Førde sine lokaler på Sunnfjord medisinske senter (SMS), 2. etasje.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenter (LMS)
i samarbeid med fysikalsk-medisinsk poliklinikk. 
Kontakt
Lærings- og meistringssenteret i Florø
v/Camilla Fosse eller Nina Midtbø,
telefon 57 75 10 01 / 41 53 05 49
 

Kursdatoar:

3. oktober
17. oktober
24. oktober
31. oktober
7. november
14. november
21. november


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.