HELSENORGE

Kva seier forskning om Helsepedagogikk?

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 27.04.2017, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Seksjon for fysikalsk medisin, læring og meistring inviterer til samling med tema Helsepedagogikk.  Målgruppa er kursleiarar for gruppebasert pasient- og pårørandeopplæring i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane, og andre interesserte.

Helsevesenet sin viktigaste ressurs i behandling er pasientane sjølve. Dette vert ofte og tydeleg løfta fram som ein del av hovudinnhaldet i pasientens helsetjeneste. Effekten av dette er synleg i klinikk, men er også dokumentert gjennom forskning. Helsepedagogikk, det å formidle seg godt, riktig og effektiv til pasientane er eit nøkkelelement i dette, og det er også eit av dei sentrale elementa i Helseforetaka sine tilbod til pasientane og pasientgruppene.

Det er med glede vi kan invitere til foredrag med seniorforskar Andrè Vågan frå Nasjonal kompetansesenter for Læring og meistring innan helse (NK LMH).

Når og kor

Dato
27.04.2017 
Klokkeslett
11:30-15:15
Stad
Førde sentralsjukehus
Lærings- og meistringssenteret (LMS), v/Rema 1000, Viesenter, Førde
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 

Påmelding til: kari.esaiassen@helse-forde.no


Påmeldingsfrist 21. april

Fann du det du leita etter?