Kva er god helse til personar med Downs syndrom?

Kurs , 20.03.2019 , Psykiatrisk klinikk

Personar med Downs Syndrom er utsatte for ulike helsemessige og
atferdsmessige tilstander, som helsepersonell og andre rundt personen må være ekstra oppmerksomme på.

Om kurset

Førelesar Ivar Mæhle har i mange år arbeidd med diagnosering og behandling av menneske med utviklingshemning. Han var tidlegare overlege på Vestlandsheimen i Bergen. Seinare har han vore overlege ved Habiliteringstenesta for funksjonshemmede i Hordaland, og overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) ved Haukeland universitetssjukehus. I tillegg har han tatt oppdrag for andre habiliteringstenester i andre helesforetak. Vaksenhabilitering/sentralt ressursteam i Helse Førde har benytta seg av hans tenester sidan 2002, hovudsakelig i forhold til diagnotisering, helseoppfølging og evaluering av behandling.

Ivar Mæhle har også vore redaktør/medforfatter av fleire bøker, blant anna «utredning og diagnotisering» utviklingshemning, psykiske lidelser og adferdsvansker.

Målgruppe

Miljøpersonale og fagpersonar i kommunetenestene innan helse og omsorg, og opplæring, eller andre interesserte.

Kursavgift

kr. 300,- dekker enkel lunsj og kaffi.
Kursavgift blir fakturert frå vaksenhabiliteringa.
Oppgi rekningsadresse (avdeling og kommune du jobbar i) ved påmelding.


Når og kor

Dato
20.03.2019 
Klokkeslett
10:00-14:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Psykiatrisk klinikk
 
Kontakt
Påmelding (bindande) kan sendast til:
kjellaug.berntsen@helse-forde.no
eller pr telefon 41530436

Innan 13. mars!
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.