HELSENORGE

Kurs i organdonasjon NOROD - steg 1

, 28.04.2017

Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet (Campus Førde) i samarbeid med donoransvarlege legar i Helse Vest, NOROD (Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon) og Stiftelsen Organdonasjon har gleda av å invitere til Seminar om Organdonasjon.

Organdonasjon fra avdød givar krev tett samarbeid mellom mange faggrupper. Målet med seminaret er å gi ei grunnleggande innføring i donasjonsarbeidet, auke kunnskap og sette fokus.

Alle tilsette i Helse Vest, Høgskulen på Vestlandet og andre interesserte er velkomne til å melde seg på.

Bindande påmelding innan 7. april 2017. Kurset er gratis. Deltakarar får lunsj, kaffi og frukt.

Tilsette som i sin kvardag kan bli involvert i donasjonsprosessen vert sterkt oppfordra til å delta på kurset.

Påmelding:
Send navn, profesjon, arbeidsstad (avdeling, seksjon) til: arne.nordgulen@helse-forde.no

Du vil få tilbakemelding om motteken påmelding, og plass på seminaret rett etter fristen.

Når og kor

Dato
28.04.2017 
Klokkeslett
08:00-15:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Auditoriet, 2. etasje (ved kantina).
 
Arrangør
Helse Førde - Høgskulen på Vestlandet - NOROD 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kontakt:
Arne Nordgulen, Donoransvarleg spl: 90885482
Gro Hovland, Høgskulen på Vestlandet: 91594478
Sigmund Bernhardsen, Donoransvarleg lege: 97099114
 

Ordstyrar:  Sigmund Bernhardsen, Donoransvarleg lege Helse Førde

Program:

08:00-08:05
Velkommen
Sigmund Bernhardsen, Donoransvarleg lege Helse Førde

08:05-08:25
Pasienthistorie
          
08:25- 08:45
Samtale med donorfamilien, v/ Rune Tilseth, Overlege medsisnsk avd, FSS
 
08:45-09:00
Pause m/ kaffi og frukt

09:00- 09:25
Kven kan være donor?
v/Transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet Monika Olofsson Storrø
    
09:25-10:45
Samarbeid og kommunikasjon mellom donorsjukehusa og transplantasjonssenteret
v/Transplantasjonskoordinator OUS, Rikshospitalet Monika Olofsson Storrø
             
10:55-11:20
Identifisering av potensiell donor
Organbevarende behandling  
v/Donoransvarlig lege Helse Bergen Gunhild Holmaas

11:30- 11:50
Organbevarande behandling i intensivavdeling-intensivsjukepleiaren sin funksjon
v/ Donoransvarleg sjukepleiar/intensivsjukepleiar Helse Førde, Arne Nordgulen
 
11:50- 12:00
Ettersamtale med donorfamilien
v/Donoransvarleg sjukepleiar Helse Førde, Arne Nordgulen

12:00-12:40
Lunsj 
    
12:40-13:00
Organbevarande behandling på operasjonsavdelinga. Anestesisjukepleiar sin funksjon
v/Transplantasjonskoordinator OUS, Rikshospitalet, Monika Olofsson Storrø

13:00-13:20
Organbevarande behandling på operasjonsavdelinga. Operasjonssjukepleiar sin funksjon
v/Transplantasjonskoordinator OUS, Rikshospitalet, Monika Olofsson Storrø

13:20-13:30
Potensiell donor på lokalsjukehus.
Rutinar på Nordfjord sjukehus
v/Donoransvarleg sjukepleiar Nordfjord Sjukehus, Trude Eilin Eimhjellen.

13:30-13:50
Donasjon ved varig hjerte- og åndedrettsstans (Donation with Circulating Death – DCD)
 v/Sigmund Bernhardsen, Donoransvarleg lege Helse Førde

13:50-14:00
Kaffi og frukt.

14.00-14:20
Diagnostisering av opphørt sirkulasjon til hjernen
v/Spesialist i nevrologi  Helse Førde, Kjersti Hjelmeland

14:20-14:40
Kva kan vi bidra med? 
v/Sykehusprest Helse Førde, Einar Skudal

14:40-15:00 
Spørsmål og oppsummering

Vi tek forbehold om eventuelle endringar i programmet.

Fann du det du leita etter?