Kurs for foreldre til barn med lett til moderat utviklingshemming

2 dagars kurs til foreldre med barn med lett til moderat psykisk utviklingshemming.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Pris: Inga kursavgift , eigenandel for dei som har barn under 16 år.

Dekking av reise etter fastsette takstar (pasientreiser)

Foreldre/føresette kan søke om opplæringspengar for tapt arbeidsinntekt.

Det er anledning til å kjøpe lunsj 80 ,-


Målsetting:

  • Gje innføring og informasjon om utviklingshemming
  • Få møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon.
  • Bidra til å meistre livssituasjonen betre. 

Tema på dagen:

  • Utfordringar i kvardagen
  • Ein foreldre si erfaring med sitt møte med systemet
  • Erfaringsutveksling
  • Informasjon ved sosionom
  • Å være søsken til barn med funksjonsvansker
  • Barn som pårørende

 


Fann du det du leita etter?