HELSENORGE

KOLS-skule, Nordfjord sjukehus

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 02.11.2016, Lærings- og meistringssenter (LMS), Medisinsk avdeling

Helse Førde arrangerer KOLS-skule der målet er at du skal leve best mogleg med KOLS ved å få auka kunnskap og innsikt i eigen sjukdom, bedre meistring av livssituasjon, auka evne til å klare dei daglege aktivitetane og bli motivert til fysisk aktivitet.

På kurset vil du møte:

 • Fysioterapeut
 • Sjukepleiar
 • Ergoterapeut
 • Brukarrepresentant
 • Farmasøyt
 • Andre vi samarbeider med om tilbodet

Rehabiliteringa føregår i grupper på opptil 8 personar. Du møter ein gong veka i 5 veker ved Nordfjord sjukehus.

Du vil få tilbod om  time hos lungelege ved Førde Sentralsjukehus i starten av oktober.

Tema i kurset:

 • Lungenes oppbygnad og funksjon
 • Sjukdomslære
 • Røyking
 • Medikamentlære
 • Korleis bruke medisinane riktig
 • Trening
 • Energiøkonomisering
 • Avspenning
 • Kosthald
 • Korleis meistre å leve med ein kronisk sjukdom
 • Rettar i forhold til pasientreiser og trygdesystemet

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå fastlege eller spesialist.

Tilvisinga sendast: Helse Førde, medisinsk poliklinikk, merk tilvisinga, Nordfjord Sjukehus, Læring og meistring, KOLS-skule.

Når og kor

Dato
02.11.2016 
Klokkeslett
09:30-14:30
Stad
Nordfjord sjukehus
Biblioteket
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med Medisinsk avdeling i Helse Førde og brukarrepresentant 
Fann du det du leita etter?