KOLS - rehabiliteringsprogram i Florø

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 09.09.2019-15.10.2019, Lærings- og meistringssenter (LMS), Medisinsk avdeling

Helse Førde tilbyr KOLS-rehabliliteringsprogram der målet er at du skal leve best mogleg med KOLS ved å få auka kunnskap og innsikt i eigen sjukdom, bedre meistring av livssituasjon,  og bli motivert til fysisk aktivitet.

På kurset vil du møte:

 •  Lungelege
 • Fysioterapeut
 • Sjukepleiar
 • Ergoterapeut
 • Brukarrepresentant
 • Andre vi samarbeider med om tilbodet


Rehabiliteringa føregår i grupper på opptil 8 personar.

Tema i kurset:

 • Lungenes oppbygnad og funksjon
 • Sjukdomslære
 •  Meir pust i kvardagen
 •  Gode livsstilsvanar
 • Medikamentlære
 • Korleis bruke medisinane riktig
 • Trening
 • Energiøkonomisering
 • Avspenning
 • Kosthald


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå fastlege som vert å sende til Helse Førde, Medisinsk poliklinikk, postboks 1000, 6807 Førde

Når og kor

Dato
09.09.2019-15.10.2019 
Klokkeslett
10:30-15:00
Stad
SMS - Florø - Helse Førde sine tenester i Florø
2. etasje, Hans Blomgt. 39, 6900 Florø
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)
i samarbeid med brukarrepresentant 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon om kurset kan du kontakte: Camilla Fosse eller Nina Midtbø Johnsen,
Tlf 57 75 10 01/ 41 53 05 49
 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.