KOLS - meistringskurs i Florø

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 18.09.2017-19.09.2017 , Lærings- og meistringssenter (LMS), Medisinsk avdeling

Helse Førde arrangerer KOLS-skule der målet er at du skal leve best mogleg med KOLS ved å få auka kunnskap og innsikt i eigen sjukdom, bedre meistring av livssituasjon, auka evne til å klare dei daglege aktivitetane og bli motivert til fysisk aktivitet.

På kurset vil du møte:

 • Fysioterapeut
 • Sjukepleiar
 • Ergoterapeut
 • Brukarrepresentant
 • Farmasøyt
 • Andre vi samarbeider med om tilbodet


Rehabiliteringa føregår i grupper på opptil 8 personar.

Tema i kurset:

 • Lungenes oppbygnad og funksjon
 • Sjukdomslære
 • Røyking
 • Medikamentlære
 • Korleis bruke medisinane riktig
 • Trening
 • Energiøkonomisering
  •Avspenning
 • Kosthald
 • Korleis meistre å leve med ein kronisk sjukdom
 • Rettar i forhold til pasientreiser og trygdesystemet


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå fastlege som vert å sende til Helse Førde, Medisinsk poliklinikk, postboks 1000, 6807 Førde

Når og kor

Dato
18.09.2017-19.09.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00
Stad
SMS - Florø - Helse Førde sine tenester i Florø
2. etasje, Hans Blomgt. 39, 6900 Florø
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)
i samarbeid med brukarrepresentant 
Kontakt
For praktisk informasjon om kurset kan du kontakte: Nina Midtbø Johnsen,
57 75 10 40/ 41 53 05 49
 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.