INR - eigenkontroll av Marevanbehandling

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 23.10.2019-11.03.2020, Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.

Kurset blir gjennomført i samarbeid mellom Medisinsk avdeling, NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser), brukarrepresentant og Lærings- og meistringssenteret (LMS).

For å delta i opplæringa må du vere i stand til, og motivert for å ta ansvar for eigenkontroll av Marevanbehandlinga. Det vil sei at du må delta på alle kurskveldane, vera sjølvdisiplinert til å måle PT-INR, ta blodprøvar og medisin, fylle ut journal og samarbeide med NOKLUS i opplæringsperioden.

Opplæringsprogrammet består av to kursdagar, individuell opplæring av måleteknikk og etter 21 veker avsluttande prøve. I tillegg må du ta ekstra blodprøver for kontrollmåling av PT-INR med jamne mellomrom. Du får rekvisisjoner og kan ta desse på næraste legekontor som sender desse til analysering på sjukehus-laboratoriet.

I opplæringstida vil du som deltakar få:

  • Kunnskap om eigenkontroll av Marevanbehandling
  • Ferdigheit i PT-INR-eigenmåling og dosering av Marevan
  • Høve til å møte andre i same situasjon og dele erfaringar

 

Samlingane er:

23.oktober 2019

4.november 2019

11.mars 2020

 

Aktuelt

NOKLUS er ein landsdekkande, ISO-sertifisert organisasjon med eit senter i Bergen og laboratoriekonsulentar og legespesialistar knytt til regionale helseføretak i alle fylkjer (www.noklus.no).

NOKLUS tilbyr tenester til norske legekontor, sjukeheimar og andre helseinstitusjonar. I tillegg har NOKLUS ei eiga forskings- og utviklingsavdeling.


FOR FASTLEGEN – informasjonsbrev

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta på kurs ta kontakt med fastlegen din som då sender tilvisning. Tilvisninga sendast til Medisinsk poliklinikk.

Når og kor

Dato
23.10.2019-11.03.2020 
Klokkeslett
11:00-15:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde HF (ved Rema 1000 på Vie senter)
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)
i samarbeid med NOKLUS 
Kontaktinformasjon
Kari-Anne Melvær Strømmen Tel.57839230
 
Meir informasjon
kari.anne.strommen@helse-forde.no