HELSENORGE

IBD (Morbus Crohn/ Ulcerøs Colitt) meistringskurs for vaksne, Nordfjord

Kurs, 16.10.2017-17.10.2017, Medisinsk poliklinikk Nordfjord sjukehus, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Meistringskurs for vaksne som har fått diagnostisert Ulcerøs colitt eller Morbus Crohn og deira pårørande.

Målsetjinga er å få kunnskap som bidreg til auka tryggleik og meistring i kvardagen. Du vil møte representantar fra ulike faggrupper, og få høve til erfaringsutveksling med personar i same situasjon.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå fastlegen som vert å sende til Helse Førde, Medisinsk poliklinikk, postboks 1000, 6807 Førde.

Tilvisinga merkast: IBD vaksne, Nordfjord.

Frå spesialisthelsetenesta skal tilvisinga sendast internt som sekundærtilvising.

Når og kor

Dato
16.10.2017-17.10.2017 
Klokkeslett
09:45-14:30
Stad
Nordfjord sjukehus
Biblioteket
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Medisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehus
Brukarrepresentant og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) 
Innlegg frå
Brukarrepresentant og LMF 
Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt:
Lærings- og meistringskoordinator
Hilde Manseth Bjørhovde tlf: 57 86 42 75
 
Meir informasjon
hilde.manseth.bjorhovde@helse-forde.no  
Fann du det du leita etter?