HELSENORGE

Høyreapparatkurs Haust 2023

Tilbod til deg med høyreapparat og dine pårørande

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta på kurs ta kontakt med fastlegen din som kan sende tilvising. Tilvisinga sendast til ØNH/Kjeveavdeling, Førde Sentralsjukehus. Informasjon om kurset

Dette er meistringstilbod i grupper, for pasientar og deira pårørande. Målet er å få lærdom frå fagfolk, brukarrepresentant og frå kvarandre, og ta dette med seg til bruk i kvardagen.

Program

09.00-09.10                Velkomen  v/ Rolf Arne Bollingberg

  09.10-09.40                Brukarinnlegg v/ Norunn Ulvedal

  09.40-09.50                Pause

  09.50-10.50                Hjelpemiddel i dagleglivet, v/ audiograf Kristin Naalsund, NAV Hjelpemiddelsentralen

 10.50-11.00                Pause

 11.00-12.00                Nedsett høyrsel; årsak og behandling v/ Einar Solheim, overlege ØNH, Førde Sentralsjukehus

 12.00-12.40                Lunsj  

 12.40-13.40                Kommunikasjonsstrategiar v/audiopedagog Karen Marie E. Svoen

 13.40-13.50                Pause

 13.50-14.40                Tilpassing og vedlikehald av høyreapparat v/ Rolf Arne

 14.40-14.50                Pause

 14.50-15.20               Info om HLF, Likemannsarbeid og Kommunal                     

                                      Høyrselskontakt

 15.20-16.00                Erfaringsutveksling. Kva kan vi gjere sjølve for å betre kvardagen? Evaluering/oppsummering

v/Rolf Arne

 Med atterhald om endringar

Praktisk info

Eigenandel kr 375.-

Inga kursavgift for pårørande

Enkel servering ved LMS kr 80. Kontant betaling, eller vipps.                                                                                               Gje beskjed om evt allergier eller spesielle behov til 57 83 98 70 (LMS)

Utgifter til reiser, kost og overnatting, dekkast etter faste takster. Ta kontakt med pasientreiser på tlf 05515, eller www.pasientreiser.no ved behov for tilrettelegging av reisaFann du det du leita etter?