Høyreapparatkurs

Tilbod til deg med høreapparat og dine pårørande

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta på kurs ta kontakt med fastlegen din som då sender tilvising. Tilvisinga sendast til ØHN/Kjeve avdeling, Førde sentralsjukehus

PROGRAM

09.00-09.40 Velkomen  v/ Rolf Arne Bollingberg og Synnøve Engen Brukarinnlegg v/Synnøve
                              
09.40-09.50  Pause
 
09.50-10.50  Hjelpemiddel i dagleglivet, v/ audiograf Kristin Naalsund, NAV Hjelpemiddelsentralen

10.50-11.00 Pause

11.00-12.00 Nedsett høyrsel; årsak og behandling v/ Einar Solheim, overlege ØNH, Førde Sentralsjukehus

12.00-12.40  Lunsj 

12.40-13.40 Kommunikasjonsstrategiar v/audiopedagog Karen Marie E. Svoen

13.40-13.50  Pause

13.50-14.40  Tilpassing og vedlikehald av høyreapparat v/ Rolf Arne

14.40-14.50  Pause

14.50-15.20  Info om HLF, Likemannsarbeid og Kommunal Høyrselskontakt v/Synnøve

15.20-16.00 Erfaringsutveksling. Kva kan vi gjere sjølve for å betre kvardagen? Evaluering/oppsummering v/Rolf Arne og Synnøve

Med atterhald om endringar

Praktisk informasjon:
Eigendel 375 kr (Ingen v/frikort). Gratis for pårørande.

Avbestilling seinast 24 timar før kurset.
Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eit gebyr.

Lunsj kan kjøpast for kr 80 kr per person (vipps eller kontant). Gi beskjed ved spesielle behov.

Utgifter til reiser, kost og overnatting dekkast etter faste takstar. Ta kontakt med pasientreiser på telefon 05515 eller pasientreiser.no ved behov for tilrettelegging av reisa.

Fann du det du leita etter?