HELSENORGE

Hjartesjukdom - meistringskurs med videooverføring til FFS, LSH og NSH

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 20.10.2016, Lærings- og meistringssenter (LMS)

For deg som har gjennomgått ei hjartehending eller som har risiko for å utvikle hjartesjukdom. Vi oppmodar også pårørande om å delta. Det vert nytta videoundervising som fyrste lærings- og meistringstiltak mellom alle sjukehusa i Helse Førde!

Denne opplæringa skal bidra til at du sjølv kan gjere val i forhold til livsstil, og være bevisst på  eiga helse. Målet er at du skal få kunnskap om korleis du kan leve best mogeleg med din hjartesjukdom, og bidra til å redusere vidare utvikling av sjukdomen.

Kurset blir eit videooverført kurs der du vil få innkalling til ditt næraste sjukehus i Sogn og Fjordane. Alle deltakarane får dermed samme undervisning. Det vil bli førelest i tema frå alle sjukehusa, men dei fleste tema blir undervist frå NSH. Det vil være ein sjukepleiar til stades på kursdagen, dersom det skulle være spørsmål om det som blir forelest om. Sjukepleiaren er tilknytt hjarterehabiliteringa og har difor god kunnskap om dei vanlegaste spørsmåla. Målet denne dagen er også at du skal kunne møte andre som har liknande utfordringar som deg sjølv, og at ein kan lære av kvarandre. Vi oppmodar om at du har med deg ein pårørande på kursdagen dersom du ynskjer det. Dette er for at også dei kan få kunnskap om korleis ein kan bidra til betre hjartehelse og auka livskvalitet gjennom livsstilsval.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå fastlege eller spesialist som sendast til:

Nordfjord sjukehus, Læring og meistring, Hjerterehabilitering poliklinikk

Merkast: meistringskurs ved hjartesjukdom

Når og kor

Dato
20.10.2016 
Klokkeslett
09:30-15:30
Stad
Nordfjord sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
I samarbeid med Medisinsk avdeling. 
Innlegg frå
Brukarrepresentant og fagfolk frå Medisinsk avdeling. 
Kontaktinformasjon
Hilde Manseth Bjørhovde
Rådgjevar
57 86 42 75
 

Tema på kursdagen blir:

  • Sjukdomslære
  • Kosthold
  • Trening (teori)
  • Metabolsk syndrom ( Kolesterol/Høgt blodtrykk/Diabetes/Vekt)
  • Medikament
  • Legemiddelbruk

Undervisinga vil du få frå sjukepleiar, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, farmasøyt og lege.

Fann du det du leita etter?